Ο Έμπιστος Σύμβουλος Ακινήτων σας

  
'Γιατί χρειάζομαι ένα σύμβουλο ακινήτων για να επενδύσω σε ακίνητο, όταν υπάρχουν τόσα πολλά κτηματομεσιτικά γραφεία στην αγορά?'

 

Η αγορά ή η πώληση ακινήτου στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη και πιεστική ψυχολογικά διαδικασία κυρίως για τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι δεν είναι  εξοικειωμένοι με την αγγλική αγορά, συνήθως αγνοούν τις πολυπλοκότητες του βρετανικού νομικού και φορολογικού συστήματος και επιπλέον δεν διαθέτουν το χρόνο να προβούν οι ίδιοι στην απαιτούμενη έρευνα αγοράς ή να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους ως προς τη στρατηγική που πρέπει να επιλέξουν για τη σωστή επένδυση.

Με εμπειρία άνω των 12 ετών στο χώρο του real estate, που περιλαμβάνει και παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, έχουμε επανειλημμένως βραβευθεί για τα εξαιρετικά αποτελέσματα της επιχείρησής μας, έχουμε με επιτυχία διαχειριστεί χαρτοφυλάκιο άνω των 3,000 ακινήτων και έχουμε εξυπηρετήσει περισσότερους από 1,200 πελάτες. Για το λόγο αυτό είμαστε στη μοναδική θέση να κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας των κτηματομεσιτικών γραφείων και πώς διαφέρουν από μια συμβουλευτική εταιρεία εξειδικευμένη στα ακίνητα και κυρίως στα επενδυτικά.

 

Οι αμιγώς κτηματομεσιτικές εταιρείες έχουν σημαντικούς περιορισμούς εξ ορισμού και από το σκοπό της λειτουργίας τους
  • Εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές και μπορούν να προτείνουν ακίνητα μέσα από το συνήθως περιορισμένο γεωγραφικά χαρτοφυλάκιό τους. 

  • Ακόμη και στην περίπτωση όπου η συγκεκριμένη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται μια μεσιτική εταιρεία, δεν παρουσίαζει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω μειωμένης υπεραξίας, ή διότι οι αποδόσεις σε εισόδημα είναι χαμηλές, η μεσιτική εταιρεία δεν μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει μια τέτοια κατάσταση: Θα προτείνει δηλαδή και πάλι ακίνητα από την ίδια περιοχή, ακόμη και εάν η απόδοσή τους, προηγούμενη ή προσδοκώμενη, είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

  • Επειδή οι κτηματομεσιτικές εταιρείες συνήθως δεν επεκτείνονται σε περιοχές πέραν των τοπικών γεωγραφικών ορίων τους, δεν μπορούν να καθοδηγήσουν τον πελάτη ως προς το ποιες περιοχές σε μια ευρύτερη περιφέρεια παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές επενδυτικής απόδοσης σε σύγκριση με την περιοχή τους. Ο αγοραστής-επενδυτής επομένως διατρέχει το σοβαρό κίνδυνο να προβεί σε αγορά σε περιοχή όπου η απόδοση της επενδυσής του θα είναι πολύ χαμηλή, ή μπορεί να υποστεί και ζημιές, εξαιτίας έλλειψης ζήτησης για μίσθωση, περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας των μισθωτών, ή πτώσης των αξιών των ακινήτων λόγω μεγάλης προσφοράς.

'Επομένως ποιο είναι το κρίσιμο σημείο που λείπει όταν χρησιμοποιούμε μια κτηματομεσιτική εταιρεία?'
 

Είναι η συνολική γνώση και η έγκυρη και αντικειμενική συμβουλή ως προ τα ερωτήματα: Τι ακίνητο να αγοράσω? Ποια είναι η περιοχή με τις καλύτερες αποδόσεις? Ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για επένδυση? Γιατί θα πρέπει να προτιμήσω το ακίνητο Α από το Β? Πώς μπορώ να χρησματοδοτήσω την επενδύσή μου? Ποια θα είναι τα κόστη και ποιες οι προσδοκώμενες αποδόσεις? Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική εκμίσθωσης τους ακινήτου ώστε να μεγιστοποιήσω τις αποδόσεις μου: Πολλαπλή μίσθωση? Μακροχρόνια? Μικρής διάρκειας? 

Αυτό είναι που προσφέρει η King's Properties International:Προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικές και εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας, ώστε να προβαίνουν πάντα σε σοφές, σωστά πληροφορημένες και επικερδείς επενδύσεις. Αυτό είναι και το όραμά μας: Να λειτουργούμε ως ο έμπιστος σύμβουλος σας.

 

Εξατομικευμένες Λύσεις

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της King's Properties International ?

 

Στην King's Properties International, προσφέρουμε ένα επίπεδο υπηρεσιών που ξεπερνά κατά πολύ τις τυπικές υπηρεσίες που παρέχονται σε μια πώληση ή αγορά ακινήτου. Χαρη στην εξειδίκευσή μας σε Buy-to-Let επενδυτικά ακίνητα, τη διαρκή έρευνα αγοράς εκ μέρους μας ώστε να εντοπίζουμε τις καλύτερες δυνατές επενδυτικές ευκαιρίες και τους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας, είμαστε σε θέση να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά για τους πελάτες μας μεταξύ μιας "κακής επένδυσης" και μιας "καλής επένδυσης".

 

Αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη πάντα ως μια μοναδική και ιδιαίτερη περίπτωση

και επομένως εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τα επενδυτικά του κριτήρια, τις προτεραιτότητές του και τις προτιμήσεις του. Σχεδιάζουμε μαζί τη στρατηγική που θα ακολουθήσει, βήμα-βήμα. Προσδιορίζουμε τα σημεία-σταθμούς αυτής της στρατηγικής και τους στόχους για προσδοκώμενες αποδόσεις. Χρησιμοποιούμε το δίκτυο των άριστων συνεργατών μας, λογιστές, δικηγόρους, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, για να επαληθεύσουμε τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης, τα νομικά και χρηματοοικονομικά κόστη και να εντοπίσουμε τυχόν επιπλοκές νομικές ή σε επίπεδο πολεοδομικό σε σχέση με το κάθε ακίνητο.

Η προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τη σωστή εξατομικευμένη καθοδήγηση ώστε να προχωρούν κάθε φορά με ομαλό τρόπο προς την ορθή απόφαση. Προκειμένου να επιτύχουμε αυτό, επιλέγουμε προσεκτικά τα ακίνητα εκείνα τα οποία ταιρίαζουν με τα κριτήρια της επενδυτικής στρατηγικής του επενδυτή. Εξηγούμε σε κάθε περίπτωση τα πλεονεκτήματα και τους ενδεχόμενους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τις τάσεις της αγοράς, τον κύκλο των ακινήτων (property cycle), και τις τυχόν επικείμενες ή πρόσφατες αλλαγές, σε επίπεδο φορολογίας, οικονομίας, ρυθμιστικών αρχών, κλπ, που μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του πελάτη μας. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, έχουμε πρόσβαση στο πιο αξιόπιστο και ενημερωμένο δίκτυο κτηματομεσιτικών γραφείων και ειδiκών στο χώρο του real estate, ώστε να επιλέξουμε από την τεράστια γκάμα προσφερομένων ακινήτων εκείνα τα οποία ταιριάζουν στο προφίλ και τα επενδυτικά κριτήρια του πελάτη μας. Συχνά τα ακίνητα αυτά είναι εκτός αγοράς, ενώ εντοπίζουμε κα προτείνουμε στους επενδυτές μας, ακίνητα τα οποία μπορεί να κρύβουν σημαντικές δυνατότητες υψηλών αποδόσεων, οι οποίες δεν είναι ορατές αρχικά σε έναν ξένο επενδυτή λόγω έλλειψης γνώσης της τοπικής αγοράς ή προγενέστερης επενδυτικής εμπειρίας.

 

Επιπλέον στόχος μας είναι να απαλλάξουμε 100% τον πελάτη μας από το άγχος και την πίεση της διαδικασίας ώστε να μη χρειαστεί ο ίδιος να αναμιχθεί καθόλου σε όλες τις ενδιάμεσες φάσεις μιας συναλλαγής είτε πρόκειται για αγορά, πώληση, μίσθωση, χρηματοδότηση, ανακαίνιση ή διαχείριση του ακινήτου.

Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως για εμάς και τους πελάτες μας είναι ότι τους χειριζόμαστε πάντα με τον πιο εμπιστευτικό και διακριτκό τρόπο. Έχοντας εργαστεί

με πάρα πολλούς ιδιώτες που ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων High Net-Worth καθώς και με θεσμικούς επενδυτές, το κύριο μέλημά μας είναι να ανταποκρινόμαστε επάξια στην εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν και να τιμούμε αυτή τη σχέση εμπιστευτικότητας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.