Καλώς Ήλθατε στην

KING'S PROPERTIES

International

Είμαστε εταιρεία με έδρα το Λονδίνο και ειδικευόμαστε στα επενδυτικά ακίνητα υψηλής απόδοσης με προοπτικές μεγάλης υπεραξίας. Στόχος μας είναι η παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες-επενδυτές μας.
     
Μέσω ενός δικτύου έμπειρων και άριστα ενημερωμένων συνεργατών είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους
πελάτες μας υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένη και απόλυτα εξατομικευμένη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επένδυσης, ώστε με τη σωστή πληροφόρηση
να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις
σε κάθε στάδιο της επένδυσής τους. 
 
Η συμβουλευτική υποστήριξή μας συνίσταται στην:  
     
  • Έρευνα και ανεύρεση του σωστού ακινήτου, στη σωστή τοποθεσία με δυναμική μεγάλης υπεραξίας
  • Ανεύρεση χρηματοδότησης της επένδυσης
  • Επίβλεψη και συντονισμό της ολοκλήρωσης της συναλλαγής μέχρι την υπογραφή των συμβολαίων
  • Ανακαίνιση και επισκευή του ακινήτου
  • Διαχείριση του ακινήτου και μίσθωσή του
  • Συμβουλευτική για την κατάλληλη επιλογή τύπου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του ακινήτου με σκοπό τη μέγιστη δυνατή απόδοση με το λιγότερο ρίσκο.
  • Πώληση του ακινήτου στην κατάλληλη στιγμή και τιμή με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών. 

Ποιοι είναι

  

 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 

 

   

Επενδυτές Ακινήτων
Οι οποίοι επιζητούν απόλυτα εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, με σκοπό την επένδυση που
να ανταποκρίνεται στα δικά τους κριτήρια:
ύψος επένδυσης, προτεραιότητα για εισόδημα υψηλής απόδοσης ή μεγάλη υπεραξία, τοποθεσία, τύπος ακινήτου, τρόπος χρηματοδότησης και διάρκεια επένδυσης. 
Αγοραστές Ακινήτων 
Οι οποίοι ενδιαφέρονται για αγορά ακινήτου για ιδιωτική χρήση και επιθυμούν να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τη σωστή τοποθέτηση των κεφαλαίων τους για υψηλή υπεραξία μακροπρόθεσμα. 
Πωλητές Ακινήτων
Απευθύνονται σε εμάς γιατί επιθυμούν να πουλήσουν
το ακίνητό τους ή να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους με τη διάθεση ακινήτων χαμηλής απόδοσης και ενδεχομένως να τα αντικαταστήσουν με ακίνητα υψηλότερης αναμενόμενης συνολικής απόδοσης.
Ιδιοκτήτες Ακινήτων / Μισθωτές
Οι ιδιοκτήτες-εκμισθωτές ζητούν την υποστήριξή μας για την εκμίσθωση του ακινήτου τους. Κυρίως όμως ενδιαφέρονται για καθοδήγηση ως προς τη σωστή επιλογή στρατηγικής μίσθωσης προκειμένου να επιτύχουν τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις (μακροχρόνια, πολλαπλή μίσθωση, μικρής διάρκειας, εγγυημένη μίσθωση, κλπ), καθώς και την περαιτέρω διαχείριση του ακινήτου τους. Οι μισθωτές, επιζητούν υπηρεσίες για την εξεύρεση του σωστού ακινήτου και υποστήριξη μέχρι και την οριστική υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.
Κατασκευαστές / Ιδιώτες Επενδυτές
Συχνά οι κατασκευαστές αλλά και ιδιώτες αγοραστές απευθύνονται σε εμάς για εξεύρεση χρηματοδοτικών λύσεων μέσω σύστασης κατάλληλων επενδυτών ή Τραπεζών για τη μόχλευση των επενδύσεων τους ή της αγοράς τους (δάνεια, επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα, ανα-χρηματοδότηση)